Borsa de Lloguer

Avantatges de la Borsa de Lloguer

Avantatges de la Borsa de Llouger

La Borsa de Lloguer de Reus és un programa de mediació de l’administració pública entre persones propietàries i  llogateres per fomentar la disponibilitat d’un parc d'habitatges de lloguer que cobreixi les necessitats de la ciutadania i amb totes les garanties, que facilita l'Ajuntament de Reus.

La borsa facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució i multirisc.

Qui es pot acollir a la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Reus

 • Disposar d'un pis en condicions de ser llogat a Reus.

 Avantatges

Per a les persones propietàries:

 • Confiança i atenció personalitzada.
 • Servei totalment gratuït.
 • Tramitació del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment mensual d'incidències.
 • Assegurança de caució.
 • Assegurança multirisc.
 • Tramitació d'ajuts a la rehabilitació.
 • Bonificació de l'IBI
Si tens un pis en propietat i t'interessa llogar-lo amb garanties, contacta amb l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Reus, que ha habilitat una adreça de correu específica per als propietaris de pisos interessats: [email protected]
 
Treballem per incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer assequible a la ciutat. 
 
 

 Persones llogateres. Han de:

 • Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Acreditar uns ingressos per unitat arrendatària iguals o inferiors a 5,5 vegades l’IPREM ponderat.
 • Poder demostrar ingressos regulars.
 • Cap dels membres de la unitat arrendatària pot tenir un habitatge en propietat, amb l’excepció dels majors de 65 anys.
 • Amb caràcter general, el 35 % de la suma dels ingressos determinarà el preu màxim del lloguer al qual es pot accedir.

 Avantatges

Per a les persones llogateres:

 • Confiança i atenció personalitzada.
 • Servei totalment gratuït.
 • Tramitació del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment mensual d'incidències.
 • Preus assequibles. 

 Xarxa de mediació

La Borsa de Lloguer de Reus està integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquest programa es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:00 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.