Borsa d'Habitatges de Lloguer de Reus (BHR)

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Reus (BHR) integra tots els programes de lloguer social de l’Ajuntament de Reus. Està destinada a facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne i assequible a la ciutadania.

Què inclou la BHR?

  • Habitatges de Protecció Oficial en règim de lloguer propietat de l’empresa municipal REDESSA
  • Habitatges propietat de l’Ajuntament de Reus
  • Habitatges propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) posats a disposició de l’Ajuntament de Reus a través de convenis
  • Habitatges propietat d’entitats socials posats a disposició de la BHR mitjançant acord o conveni amb l'Ajuntament de Reus
  • Habitatges de propietat privada que formen part del Programa de mediació per al lloguer social
  • Qualsevol altre habitatge que l’Ajuntament de Reus pugui obtenir i/o promoure per incrementar el nombre d’habitatges destinats a lloguer social
Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:30 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.