Atenció primària i integral

L’atenció primària de la població de Reus correspon a l’Institut Català de la Salut (ICS). Es vehicula a través dels equips d'atenció primària (EAP) que són el conjunt de professionals que  atenen la població d'una determinada àrea bàsica de salut (ABS) en els  centres d'atenció primària (CAP) i els consultoris locals.

Institut Català de la Salut (ICS) Equips d'Atenció Primària (web)

El Geoportal, el mapa virtual de la ciutat de Reus, situa dels equipaments de salut en el plànol. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.