Pla Local de Joventut

El 15 d'abril de 2016 es va aprovar per Ple municipal el Pla Local de Joventut de Reus 2016-2020. El Pla Local de Joventut és el document de treball del departament de Joventut on es recullen les línies estratègiquesm, el àmbits de treball i els programes a fer en matèria de polítiques de joventut municipal durant els propers 5 anys.

Es tracta d'una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques integrals de joventut des de la proximitat.

Per això, consta d'un anàlisi sobre l'estat de la joventut a la ciutat: les seves mancances i necessitats, els objectius a assolir en relació a aquestes i els eixos i les accions en què es concretarà el treball per assolir aquests objectius.

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.