Consorcis

L’Ajuntament de Reus participa en consorcis públics en àmbits diversos com el de la cultura, la política lingüística o la política territorial, entre d’altres. Els consorcis són entitats públiques de caràcter associatiu, on participen diverses administracions i/o entitats sense ànim de lucre. Els consorcis tenen estatuts propis per al seu funcionament.

Cultura

Consorci del Teatre Bartrina. L'integra l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura i s'encarrega de la gestió del teatre Bartrina. Més informació a la pàgina del teatre Bartrina.

Consorci del Teatre Fortuny. L'integra la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus. El consorci té per objecte la restauració, conservació i explotació del Teatre Fortuny. L'explotació del teatre té com a finalitat fomentar i fer a l'abast del públic qualsevol manifestació d'art i cultura. Més informació a la pàgina del teatre Fortuny.

Política lingüística
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL). L'Ajuntament de Reus forma part, junt amb altres institucions, del Consorci per a la Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura. Creat l'any 1990, té la seu a Reus i porta a terme les activitats de promoció i ús del català a través de cursos per a adults, assessorament lingüístic i programes per a empreses i organitzacions. Més informació al lloc web del CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura.

Política territorial
Consorci del Camp de Tarragona. L'objectiu de les institucions integrants és coordinar esforços i recursos per donar suport i obtenir la màxima eficàcia en l'execució d'actuacions de caràcter supralocal i d'interès prioritari per l'àrea del Camp de Tarragona.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.