Organismes Autònoms

Cultura
Institut Municipal Reus Cultura. L’organisme autònom Institut Municipal Reus Cultura, resultant de la integració de l'IMAC i l'Institut Municipal de Museus de Reus en un sol organisme, té per objecte la promoció, potenciació i organització de tot tipus d’iniciatives ciutadanes dins l’àmbit cultural i promoure i ajudar les associacions culturals de la ciutat, la gestió dels Museus municipals ubicats a la ciutat de Reus, el desenvolupament de les tasques de documentació, conservació, restauració i de difusió i didàctica relacionades amb el patrimoni històric, artístic i cultural, així com la prestació de qualsevol altra activitat o servei derivat o necessari per a la millor efectivitat dels anteriors.

Educació i Formació
Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE). Dissenya i executa polítiques actives d’ocupació i fomenta la cultura de l’aprenentatge al llarg de tota la vida com a estratègia per afavorir l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, la integració social i el desenvolupament sostenible. Més informació a la pàgina de l'IMFE Mas Carandell i al seu lloc web.

Promoció
Agència Reus Promoció. S'encarrega de la promoció de l’activitat turística i comercial a la ciutat. Més informació a la pàgina Reus Promoció.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.