Òrgans de govern

L'organització i el funcionament de l'Ajuntament de Reus es regeixen per les disposicions del Reglament Orgànic Municipal en els termes previstos per la legislació de règim local.

Els òrgans de govern són l'alcalde o alcaldessa, el Ple de la Corporació, la Comissió de Govern, els tinents d'alcalde, els regidors/es cap d'àrea –en virtut de la desconcentració establerta en l'esmentat reglament– i els regidors/es delegats.

  • L'Alcalde o alcaldessa
  • El Ple
  • Junta de Govern Local
  • Les comissions informatives
  • Els tinents o tinentes d'alcalde delegats
  • Els regidors i regidores delegats
  • La Junta de Portaveus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.