Empreses

El Ple de l'Ajuntament de 31 de març de 2014 dóna llum verda a l'actual model societari  de l'Ajuntament de Reus. L'estructura societària de l'Ajuntament de Reus continua immersa en un procés de reordenació.

Serveis públics de qualitat
La raó de ser de les empreses municipals és prestar serveis de qualitat a la ciutadania. Tot el nou model està orientat a la prestació de serveis públics amb la màxima eficàcia i eficiència possible i basa la seva estratègia en la simplificació d'estructures.

El model societari

El model està format per 5 empreses amb dependència directa de l’Ajuntament.

  • Reus Transport Públic SA, que manté la consideració de centre especial de treball.
  • Reus Esport i Lleure SA. Pel fet de presentar desequilibri financer, la Llei obliga a dissoldre-la o adscriure-la directament a l’Ajuntament. Finalment s’adscriu directament, amb l’objectiu de preservar funcions, activitats i llocs de treball
  • Reus Serveis Municipals, resultat de la fusió d’Innova, Aigües de Reus i Gestió de Serveis Funeraris. REDESSA, que integra les antigues GUPSA i Tecnoparc, també continua depenent de Reus Serveis Municipals SA.
  • Reus Mobilitat i Serveis SA, fruit del canvi de denominació de l'empresa AMERSAM, acordada en la Junta General del 24 de novembre de 2014.
  • Hospital Sant Joan de Reus SAM. Aquesta societat manté entitat jurídica pròpia i queda adscrita a l'Ajuntament de Reus, amb dependència directa.

Està previst que en una segona fase, es puguin prendre els acords que permetin:

  • La integració de Reus, Esport i Lleure a la societat Reus Serveis Municipals
  • La integració de Reus Transport en la nova societat Reus Mobilitat i Serveis.
  • A partir del 4t trimestre de 2015, sempre que es consolidi l’estabilitat financera i la integració no afecti a la qualificació com a societat de mercat per part de la IGAE, s’analitzarà la integració de REDESSA a la societat Reus Serveis Municipals.

Reus Serveis Municipals queda organitzada en divisions operatives en funció dels diferents serveis a prestar. Aquestes divisions coincideixen amb les anteriors empreses, de manera que cada una gaudeix de suficient autonomia de gestió; es gestiona amb comptes d’explotació per divisió; manté els llocs i les condicions de treball; així com els estàndards de qualitat actuals, i la marca comercial actual.

Així mateix, hi ha una vertebració amb els respectius responsables polítics municipals per garantir que els objectius de les empreses i les seves divisions treballen de forma aliniada amb les línies estratègiques de l’Ajuntament.

Enllaços als webs de les empreses

Reus Serveis Municipals SA

Aigües de Reus
Serveis Funeraris Reus i el Baix Camp

Reus Desenvolupament Econòmic, SA
Reus Mobilitat i Serveis SA
Reus Transport Públic SA
Reus Esport i Lleure SA
Grup SAGESSA

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.