Civisme a la via pública

A casa no ho faries. Al carrer, tampoc
A casa no ho faries. Al carrer, tampoc
A casa no ho faries. Al carrer, tampoc
A casa no ho faries. Al carrer, tampoc
A casa no ho faries. Al carrer, tampoc

La campanya «A casa no ho faries. Al carrer tampoc» respon a la voluntat de mantenir la pressió per acabar amb les conductes incíviques que generen més molèsties, pertorben la convivència i tenen un alt cost econòmic i social.

Busquem la col·laboració ciutadana i el compromís en la lluita contra l’incivisme; la suma d’esforços dels agents més afectats per l’incivisme; i interpel·lem a aquelles persones amb conductes incíviques. Cada any s'interposen 4.000 denúncies per comportaments incívics.

Ordenança de civisme

L’ordenança de civisme vol ser una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència o alterar-la. Per això pretén donar respostes que facin atenció a dos grans principis:

  • d’una banda, el reconeixement del dret de tothom de comportar-se lliurement en els espais públics i ser respectats en aquesta llibertat;
  • i de l’altra banda, la necessitat de preservar l’ordre i d’assumir determinats deures de convivència i respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

En aquest sentit, l’exercici de la potestat sancionadora per part de l’autoritat municipal és una eina al servei de l’assoliment d’aquests objectius comunitaris.

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.