Horts urbans

Destinar la parcel·la exclusivament a usos agrícoles, destinar la producció al consum propi, utilitzar tècniques d’agricultura ecològica… Són algunes de les normes incloses en el reglament que regula l’ús dels horts urbans situats en terrenys de titularitat municipal aprovat pel ple de l’Ajuntament de Reus en la sessió plenària del 10 de maig de 2014.

Actualment, la ciutat disposa de 35 parcel·les d’hort, gestionades per l'Ajuntament de Reus, que es regeixen per aquest reglament.

Al barri Gaudí

Les 10 parcel·les ubicades al barri Gaudí, d'uns 40m2 estan destinades específicament a la gent gran del barri Gaudí i de la ciutat en general. L’Ajuntament atorga les llicències per a l’ús de les parcel·les, però la propietat continua sent pmunicipal. Les llicències són per tres anys, prorrogable a dos anys més.

Al barri Sol-i-Vista
Aquests horts es gestionen d'acord amb l'Associació de Veïns del barri Sol i Vista en el marc del Pla de Barris de Sol i Vista – Immaculada, que preveu aquesta iniciativa com a eina de desenvolupament comunitari.

L'espai d'horts urbans que s'habilita al raval de Sol i Vista disposa de 25 parcel·les en les quals veïns i entitats dels barris Sol i Vista i Immaculada podran aprendre i realitzar tasques de conreu d'hortalisses.

Presentar la sol·licitud

Del 22/12/2021 fins el 14/01/2022, les persones interessades han de fer la sol·licitud a través dels tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus que es detallen a continuació:

Els criteris de selecció tenen en compte la proximitat dels sol·licitants als horts (amb més puntuació per als veïns del barri), els ingressos (amb més puntuació per als sol·licitants de menys ingressos); i l'edat, ja que els majors de 60 anys tindran més punts a l'hora de resoldre la convocatòria.

Vessant formatiu
El projecte d'horts urbans a Sol i Vista i Immaculada té un vessant formatiu que es tradueix en la presència d'alumnat del projecte “Treball als Barris”, especialitzat en agricultura ecològica i impartit per l'Institut Municipal de Formació i Empresa en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, que realitzaran feines de manteniment i aprenentatge en la custòdia d'aquests horts en cooperació amb el veïnat. D'aquesta manera s'aprofiten sinèrgies de l'activitat formativa per a persones en situació d'atur i es vehiculen cap al desenvolupament social i comunitari a través del Pla de Barris d'aquesta àrea de la ciutat.

En tots els casos, per poder optar a una llicència cal estar empadronat a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys, i no disposar de cap títol sobre cap altre terreny de conreu a la demarcació de Tarragona, entre altres requisits.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.