Unitat de Serveis de via pública

Enllumenat instal·lat al cinturó de Reus.

La Unitat de serveis redacta els projectes d’enllumenat públic i de jardineria, emet els informes i porta la direcció, el control i la recepció d’obres i d’instal•lacions ja siguin noves o de reposició. Cal demanar hora al telèfon 977 010 077.

La unitat de serveis comprèn els següents àmbits: 

  • Enllumenat. La regidoria supervisa i controla el servei de manteniment i reparació dels elements de la xarxa, com ara làmpades, fanals i cablejat. Els tècnics municipals redacten, tramiten i legalitzen les ampliacions i adequacions i noves instal·lacions que afecten el servei. L'Ajuntament ha aprovat el projecte de substitució dels llums de vapor de mercuri per nous llums amb làmpades d'halogenurs metàl·lics amb cremador ceràmic, de baixa potència i més eficients.
  • Jardineria. La ciutat disposa d'uns 25.000 arbres i 825.000m2 de zona verda. El servei de jardineria és l'encarregat de gestionar la conservació dels espais verds i l'arbrat dels carrers de la ciutat i ho fa mitjançant un model mixt, que combina el manteniment de certes zones del centre de la ciutat amb personal propi (Brigades Municipals) i la contractació de diverses empreses externes que, mitjançant concurs públic de procediment obert, completen la conservació de la resta del verd urbà. Des del servei de jardineria també es fan els projectes de disseny dels nous espais i se'n porta la direcció d'obres.
  • Serveis. Servei competent per a la tramitació de les llicències que sol•liciten les empreses de serveis d’aigua, llum, gas o telecomunicacions, de les quals també en fa un seguiment i un control de qualitat. 

Unitat de Serveis

Edifici Mercat Central
Carrer de Sardà i Cailà, s/n
43201 Reus
Telèfon 977 010 077

Horari
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.