Oficina de Rehabilitació de Reus i Baix Camp

El servei funciona com a finestreta única per coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis que contribueixin a facilitar la implementació i la gestió integral dels programes europeus per a la millora de l’eficiència energètica i ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació de Reus. També tramita els informes de preavaluació per accedir als ajuts a la rehabilitació d'habitatges per a la Borsa de Lloguer.

Les ajudes que es tramiten des de l’oficina són les següents:

 • Programa d’ajuts per a les actuacions de rehabilitació de millora de l’eficiència energètica a nivell d’edifici de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges i els habitatges unifamiliars.
 • Programa d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
 • Programa d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges per a la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Reus

La finalitat dels ajuts és incrementar el nombre d’habitatges de la Borsa  de Lloguer de Reus i, alhora, mobilitzar el parc d’habitatges buits i incrementar la seva qualitat habitacional. Abans d'acollir-se a les ajudes d'habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Reus cal sol·licitar un informe de preavaluació totalment gratuït, per emprendre la rehabilitació i el lloguer posterior amb tota la informació necessària.

Sol·licita l'informe de preavaluació a la seu electrònica o truca al 977 010 227.

Anar al tràmit de sol·licitud de l'informe de preavaluació

Programa d'habitatge
Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribueixen a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

 • Destinataris: Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.
 • Requisits: La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció. L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
 • Subvenció: La inversió mínima a realitzar és de 1.000 euros/habitatge. Subvenció del 40% del cost, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.
 • Calendari: El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de novembre de 2023 o fins que s'exhaureixin els fons.
Més informació sobre el tràmit i els requisits:
 

 

Llibre de l'edifici i projectes
Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació. El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi als propietaris que manifestin voluntat de dur a terme obres de rehabilitació.

 • Destinataris: comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.
 • Requisits: Tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.
 • Subvenció: Per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars de 20 habitatges o menys, la quantia de la subvenció serà de 700 euros més 60 euros per habitatge; mentre que per a edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges, serà de 1.100 euros més 40 euros per habitatge, amb un màxim de 3.500 euros.
 • Calendari: El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 és a partir del 20 de juny i fins el 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.

Vols més informació? Accedeix al web del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya sobre Fons Europeus en matèria d'habitatge.

Logotips Next Generation Rehabilitació

Demana cita prèvia per rebre assessorament personalitzat a l'Oficina de Rehablitació de Reus i Baix Camp.

Demanar cita prèvia a l'Oficina de Rehabilitació de Reus i Baix Camp

Oficina de rehabilitació de Reus i Baix Camp
Edifici Mercat Central c/ Sardà i Cailà s/n., 1ª planta
Tel. 977 010 227

Horaris: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina de rehabilitació de Reus i Baix Camp

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.