Planejament urbanístic

En aquest apartat, s'hi poden trobar tots els documents relacionats amb l'ordenació urbanística i arquitectònica de la ciutat, així com els elements patrimonials inclosos dins el Pla Especial de Protecció.

Documents vigents

  • Pla General d'Ordenació Urbana. Normativa urbanística per a l'ordenació integral del territori del municipi. A través d'aquest instrument de planificació, es classifica el sòl, es determina quin és el règim aplicable a cada tipologia de sòl, i es defineixen els elements fonamentals de la planificació urbana del municipi. 
  • Planejament derivat. Conjunt d'actuacions fetes per arribar a l'ordenació del territori i que defineixen l'ordenació dels sectors.

Documents en tràmit

 

Informació Pública 

  • Modificacions del PGOUM. Des de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana l'any 1999, s'han fet diverses modificacions; a l'Oficina Virtual hi trobareu les modificacions que actualment es troben a informació pública.
  • Planejament derivat. Conjunt d'actuacions que defineixen l'ordenació de sectors que actualment es troben a informació pública.
  • Instruments de gestió urbanística. Procediments tècnics i jurídics que permeten definir les condicions de les actuacions derivades dels instruments de planejament per a la producció d'espai urbà.

Altres acords relatius a documents en tramitació

Informació del Ple Municipal i de la Junta de Govern Local

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.