Accions comunitàries

Pla comuniari futbol barri Gaudí

Les accions comunitàries desenvolupen polítiques públiques de cohesió social, que es focalitzen en zones geogràfiques amb característiques especials i on convergeixen tot un seguit de dèficits socioeconòmics que poden donar lloc a una fractura social i/o exclusió social.

Els plans de desenvolupament comunitari són una de les eines que permeten desenvolupar accions comunitàries i aprofundir en polítiques socials actives, que contribueixen a la promoció i la consolidació de noves formes d'organització que permeten actuar en els nous reptes socials.

Quin és l'objectiu de les accions comunitàries?

Crear una estratègia d'intervenció social i territorial, mitjançant un procés participatiu del conjunt dels agents que intervenen en el territori: teixit associatiu, col·lectius veïnals, agents socials i econòmics, serveis i administracions públiques, per donar respostes concretes a la població.

 Les accions comunitàries es realitzen en aquestes zones de la ciutat:

  • Acció comunitària Districte V (barris Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat)
  • Acció comunitària Horts Miró (Jardins de Reus, Horts Miró i l'entorn del carrer Pau Casals)
  • Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Gaudí. A Facebook.
  • Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Sant Josep (Sant  Josep , Mas Pellicer i Mas Abelló). Disposen de blog i pàgina de Facebook.

I els projectes són:

  • Xarxa Esports als barris
  • Conviu l'estiu
  • Dones fent barri
  • Caseta jove (antic espai jove)
  • Escales Mas Pellicer
  • Barri educador: Escola Pompeu Fabra

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.