Infància, adolescència i família

Des de l'àmbit de la infància, joventut i família de la Regidoria de Benestar Social es treballa la promoció del benestar personal i social dels infants i els adolescents i de les seves famílies. L'objectiu és garantir l'exercici dels drets, la igualtat d'oportunitats, l'assumpció de les responsabilitats i l'assoliment del desenvolupament integral d'aquestes persones a través d'actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació, siguin individuals, grupals o comunitàries.

Atenció

Un equip format per treballadores socials, educadores socials, integradora social i personal administratiu informa, orienta i tracta les famílies amb menors on es detecti una o més de les situacions següents:

 • Dificultats en les funcions parentals.
 • Pràctiques de risc dels menors.
 • Absentisme, abandonament i fracàs escolar.
 • Violència, assetjament i maltractament l'infantil.
 • Abús sexual infantil
 • Mancances de salut mental i física.

Funcions bàsiques

Les funcions bàsiques de l'àmbit de la infància, joventut i família són les següents:

 • Prevenir, detectar, diagnosticar i intervenir en les situacions de risc social.
 • Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials de l'àmbit.
 • Aplicar el tractament de suport a infants i adolescents, a les seves famílies i als grups.
 • Tramitar propostes de derivació a programes especiaitzats i prestacions socials.
 • Coordinació amb altres serveis de la ciutat: Centres Educatius, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, etc.

 

Benestar Social - Serveis Socials - Seu Central
Carrer Sant Joan 34 B
Tel. 977 010 034

Edifici Hopital Vell

ATENCIÓ CIUTADANA
Per concertar qualsevol servei d'atenció social (informació, orientació o suport) i concertar visita cal demanar Cita Prèvia a través de [email protected]

Benestar Social - Serveis Socials - Seu Central

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.