Els regidors delegats

A més o enlloc de les àrees es poden establir regidories delegades, mitjançant la delegació genèrica de competències per part de l’alcalde a favor de regidors membres de la Junta de Govern Local. Aquestes regidories delegades actuaran en qualitat d’adjuntes a l’Alcaldia o d’adscrites a una àrea determinada. També són regidors delegats aquells a qui l’alcalde confereix delegacions especials, relacionades amb un projecte o assumpte, amb un servei específic o amb un districte o barri. Aquestes delegacions especials, l’alcalde les pot conferir a qualsevol regidor, sigui o no membre de la Junta de Govern Local.

Organigrama polític AJREUS

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.