Les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

El ple de 29 de juny de 2019 crea les següents comissions informatives:

 • Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
 • Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
 • Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
 • Comissió Informativa d'Activitats de la Persona

El ple de 19 de juliol determina els membres de les comissions:

Comissió informativa de Benestar Social i Ciutadania

 • Montserrat Vilella
 • Josep Cuerba
 • Teresa Pallarès
 • Montserrat Caelles
 • Òscar Subirats (suplent: Montserrat Flores)
 • Daniel Recasens ( suplent: Noemí Llauradó)
 • Ana Isabel Martínez (suplent: Andreu Martín)
 • Sandra Guaita (suplent: Maria del Carmen Pozuelo)
 • Ricardo López (suplent: Ángeles Débora García)
 • Edgar Fernández (suplent: Marta Llorens)
 • Dolors del Mar Vázquez (suplent: Daniel Rubio)

Comissió informativa de Serveis de Territori i Urbanisme

 • Hipòlit Monseny
 • Teresa Pallarès
 • Maria Luz Caballero
 • Josep Cuerba
 • Marina Berasategui (suplent: Òscar Subirats)
 • Noemí Llauradó (suplent: Montserrat Flores)
 • Andreu Martín (suplent: Ana Isabel Martínez)
 • Daniel Marcos (suplent: Sandra Guaita)
 • Ángeles Débora García (suplent: Ricardo López)
 • Edgar Fernández (suplent: Mònica Pàmies)
 • Daniel Rubio (suplent: Dolors del Mar Vázquez)

 Comissió informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals

 • Maria Luz Caballero
 • Teresa Pallarès
 • Montserrat Caelles
 • Hipòlit Monseny
 • Carles Prats (suplent: Daniel Recasens)
 • Montserrat Flores (suplent: Marina Berasategui)
 • Andreu Martín (suplent: Daniel Marcos)
 • Ana Isabel Serrano (suplent: Sandra Guaita)
 • Raúl Meléndez (suplent: Ángeles Débora García)
 • Mònica Pàmies (suplent: Marta Llorens)
 • Daniel Rubio (suplent: Dolors del Mar Vázquez)

 Comissió informativa d'Activitats de la Persona

 • Montserrat Vilella
 • Josep Cuerba
 • Montserrat Caelles
 • Hipòlit Monseny
 • Montserrat Flores (suplent: Noemí Llauradó)
 • Daniel Recasens (suplent: Carles Prats)
 • Sandra Guaita (suplent: Maria del Carmen Pozuelo)
 • Daniel Marcos (suplent: Ana Isabel Martínez)
 • Ángeles Débora García (suplent: Raúl Meléndez)
 • Marta Llorens (suplent: Edgar Fernández)
 • Dolors del Mar Pérez (suplent: Daniel Rubio)

Presidències de les comissions informatives:

 • Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania: Montserrat Vilella
 • Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme: Marina Berasategui
 • Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals: Maria Luz Caballero.
 • Comissió Informativa d'Activitats de la Persona: Montserrat Flores.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.