Les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

En el ple de 26 de juny de 2023 es dona compte de la creació de les Comissions Informatives següents:

 • Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme.
 • Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
 • Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Hisenda i Projecció de Ciutat.
 • Comissió Informativa de Serveis Generals.
 • Comissió Especial de Comptes.

La designació dels membres de cada comissió correspondrà als grups municipals amb la proporció següent:

 • 3 membres del grup municipal del PSC-CP
 • 2 membres del grup municipal d’ERC-AM
 • 2 membres del grup municipal de Junts per Reus -CM
 • 1 membre del grup municipal d’Ara Reus
 • 1 membre del grup municipal del PP
 • 1 membre del grup municipal de VOX
 • 1 membre del grup municipal de la CUP-Amunt

COMPETÈNCIES i COMPOSICIÓ de les comissions informatives (portal web de Transparència)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.