Els tinents d’alcalde delegats

Els tinents d’alcalde o alcaldessa són nomenats per l’alcalde o alcaldessa d’entre els membres de la Junta de Govern Local i els correspon substituir l’alcalde o alcaldessa, segons l’ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia.

Els tinents d'alcaldessa delegats de l'actual govern municipal són els següents:

  • 1a tinenta d'alcaldessa, Noemí Llauradó Sans
  • 2n tinent d'alcaldessa, Josep Baiges Gispert
  • 3r tinent d'alcaldessa, Daniel Rubio Angosto
  • 4a tinenta d'alcaldessa, Ana Isabel Martinez Serrano
  • 5a tinenta d'alcaldessa, Marina Berasategui Canals
  • 6è tinent d'alcaldessa, Manel Muñoz Coll

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.