Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local esta formada per l’alcalde i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren, una vegada a la setmana, els divendres no festius, excepte quan hi ha sessió plenària, al Palau Municipal.

COMPOSICIÓ de la Junta de Govern Local i COMPETÈNCIES (enllaç al portal web de Transparència)

 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.