Sessions de Ple

Cerca sessions de Ple

E.g., 08/03/2021
E.g., 08/03/2021
Dimecres, 11/06/2003
provació de les actes de les sessions anteriors. S'aproven les actes de les sessions extraordinàries dels dies 25 i 28d'abril i la sessió extraordinària i urgent del dia 25 d'abril de 2003. Reus, Dimecres 11 de juny de 2003 AJUNTAMENT DE REUS L'Alcalde Lluís Miquel Pérez
[+]
Dilluns, 28/04/2003
dia.- Es realitza el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. Reus, Dilluns 28 d'abril de 2003 AJUNTAMENT DE REUS L'Alcalde Lluís Miquel Pérez
[+]
Divendres, 25/04/2003
DEL DIA 1.- S'aprova l'acta de la sessió del dia 4 d'abril de 2003. 2.- Informació de l'Alcaldia. 3. MOCIÓ DE L'ALCALDIA. Es declara d'especial interès municipal la construcció del Campus Aeronàutic de Reus propietat de la Fundación Rego. 4. MOCIÓ DE L'ALCALDIA. Es sol·licita a l'ACA un complement de finançament, per l'exercici 2002, per l'...
[+]
Divendres, 4/04/2003
DEL DIA 1.- S'aprova l'acta de la sessió del dia 27 de gener de 2003. S'aprova l'acta de la sessió anterior de data 14 de març de 2003. 2.- Informació de l'Alcaldia. COMISSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS 3. Alcaldia. S'acorda donar el nom de "Xavier Amorós i Solà" a la Biblioteca Central de Reus 4. Alcaldia. S'aprova la concessió de la Menció...
[+]
Divendres, 14/03/2003
DEL DIA 1.- S'aprova l'acta de la sessió del dia 27 de gener de 2003. 2.- Informació de l'Alcaldia. 3.- Moció de l'Alcaldia. S'acorda l'adhesió al manifest de Sabadell sobre seguretat i convivència. 4.- Moció de l'Alcaldia. S'acorda l'adhesió a la Carta Europea dels Drets dels Vianants . 5.- Moció de l'Alcaldia. S'aprova l'ampliació de capital...
[+]
Dilluns, 27/01/2003
DEL DIA S'aprova l'acta de la sessió anterior de data 17 de gener de 2003. 1.- Informació de l'Alcaldia. No n'hi ha. 2.- Informació de l'Alcaldia. S'aprova la modificació i refosa del Reglament Orgànic Municipal als efectes d'adequar-lo a l'actual legislació 3.- Moció de l'alcaldia.- S'aproven els models de declaracions de Béns Patrimonials i...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.