Casals educatius i de lleure

Imatge dels casals d'estiu 2023 a ReusEstiu 2023

Us presentem el programa Aventura't: Vine als casals educatius i de lleure. Tenen l'objectiu de garantir un lleure inclusiu i integrador que permeti incrementar i i diverdificar les oportunitats educatives més enllà de l'escola.

Els destinataris del servei de casal són les famílies que tenen un estret vincle amb la ciutat de Reus, per que estan empadronades o perquè tenen els seus fills/es escolaritzats en escoles, ordinàries de la ciutat, esdevenint un requisit d’accés.

Són casals impulsats a través del Pla Educatiu d'Entorn i finançats pel Fons Europeu Next Generation. 

  Trets generals
- del 3 al 28 de juliol
- de 3 a 12 anys ( els infants han d'haver cursat I3 i fins a 6è de primària)
- horari del casal de 9 a 13h, amb una flexibilitat de 30 minuts, tant per l'entrada com per la sortida
- 34 places per torn de casal temàtic i de 20 places per torn al'adaptat a la diversitat funcional 
- 2 places per torns de casal temàtic resevades a infants amb necessitats educatives especials A1 que requereixen de suport de vetllador a l'escola
- preus tarifats per torn : 10€, 50€ i 100€, en funció dels criteris d’inclusió social
- reserva inicial de places per cada tram tarifat per atendre la diversitat de famílies destinatàries del servei de casal 

Torns
1r del 3 al 14 de juliol
2n del 17 al 28 de juliol

5 casals educatius i de lleure en 5 escoles de la ciutat

1 Multiesports! a l'escola Teresa Miquel i Pàmies 
2 Científic tecnològic! a l'escola Prat de la Riba
3 Arts escèniques!  a l'escola Pompeu Fabra
4 Biodiversitat i natura! a l'escola General Prim
5 Adaptat multitemàtic! al CEE Font del Lleó 

Dates Clau

- Inscripcions a partir del 15 al 21 de juny i s'atendran per ordre d'arribada de manera telemàtica o prescencial.  
- La reserva inicial de places per cada tram tarifat quedarà sense efectes a partir del 19 de juny i s'hi podrà accedir de forma universal, prèviament les sol·licituds que estiguin en llista d'espera s'atendran per ordre d'arribada.
- La reserva inicial de 2 places per neeA1 s'afegiran a l'oferta general el dia 21 de juny de no haver estat demanades
- Oferta ajustada el 12 de juny.

Com fer la inscripció?

Modalitat telemàtica
A la plataforma d’inscripcions d’activitats de l’Ajuntament de Reus https://inscripcions.reus.cat/

 Inscripcions.reus.cat

Per realitzar la inscripció la plaça caldrà adjuntar en el mateix moment de fer la inscripció la fotografia de la targeta sanitària, el document d’autoritzacions emplenati fer el pagament amb targeta bancària. Prèviament caldrà tenir identificats quins criteris es compleixen per poder seleccionar la tarifa corresponent de 10, 50 o 100€, per torn de dues setmanes.

En cas de sol·licitar una plaça de reserva de neeA1 amb necessitats de vetllador caldrà adjuntar el certificat de disminució igual o superior al 33% o dictamen de reconeixement de nee emès per un EAP.

Modalitat presencial

Si necessites acompanyament per realitzar la inscripció als casals educatius i de lleure,  l’Oficina Municipal d’Escolarització (carrer Rosselló 2-8) t'atendrà sense cita prèvia i per ordre d'arribada. Recorda que caldrà portar la targeta sanitària i la tarfeta bancària per realitzar el pagament , així com el certificat o dictamen per sol·lcitar plaça de nee.

Finalitzat el periode d'inscripció, les famílies rebreu un correu de l'entitat/empresa que gestioni els servei de casal amb la data de reunió on es presentarà la programació d'activitats prevista, així com l'equip de dirigents del casal i s'atendran les consultes de les famílies. Es considerarà la inscripció formalitzada al casal un cop s'hagi realitzat el pagament i lliurada la documentació sol·licitada. 

Per qualsevol dubte i consultes podeu adreçar-vos a [email protected]

Llista de criteris d’inclusió social

Llista de criteris que es compleixen per poder fer el càlcul del preu tarifat: de 0 o 1 criteri 100 € per torn, de 2 a 5 criteris 50 € per torn i més de 5 criteris 10 € per torn.

Criteris per raons socioeconòmiques i socioculturals de les famílies

Criteri 1. Tenir menys ingressos que els establerts pel llindar de risc de pobresa
(pots fer la consulta a https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=415)
Criteri 2. Rebre algun tipus de protecció social: Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ajut al lloguer, expedient als Serveis Socials
Criteri 3. Situació d'atur dels progenitors (un o dos en funció de la tipologia familiar)
Criteri 4. Famílies monomarentals o monoparentals i/o famílies nombroses
Criteri 5. Famílies de mares adolescents
Criteri 6. Famílies on els avis i/o altres parents es fan càrrec dels infants en situació de desemparament familiar

Criteris per altres raons de vulnerabilitat

Criteri 7. Infant o jove tutelat per la Generalitat
Criteri 8. La família és refugiada
Criteri 9. Algun membre de la família està identificat com a NESE B o NESE C
(necessitats específiques de suport educatiu per raons socioeconòmica i sociocultural o per procedència)
Criteri 10. Família que comparteix habitatge amb altres nuclis familiars
Criteri 11. La família viu en condicions d'infrahabitatge (sense cèdula d'habitabilitat) o un habitatge en ocupació

Criteris per raons de procedència d’una cultura clarament diferenciada

Criteri 12. Fer menys de dos anys que es resideix a Catalunya i el nucli familiar no coneix la llengua vehicular
Criteri 13. Tots els progenitors són d'origen estranger ( que no coneixen la llengua vehicular)
Criteri 14. L'alumne és d'un curs superior que P3 però no ha estat escolaritzat prèviament o amb una escolarització insuficient

Identifiqueu els criteris que compliu per tal de seleccionar-los en el procés d’inscripció.

Document d'inscripció pas a pas

Document d'autorització

 

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 

 

logotips Fons Next Generation  

 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.