Pla Educatiu d'Entorn

Logotip del Pla Educatiu d'EntornEls Plans  Educatiu d'Entorn són una proposta de cooperació educativa entre el Departament d'Educació i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu contribuir a l'èxit educatiu de tot l'alumnat i a la cohesió social, mitjançant l'equitat, l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana dins un marc de col·laboració entre escola, famílies i comunitat.

Per aconseguir aquests objectius, potencia els valors, el compromís cívic, l’educació en el lleure i l’aprenentatge en xarxa entre la comunitat educativa, també fomenta la participació en diversos projectes que ajuden a millorar coneixements, competències i motivacions mitjançant activitats i espais de convivència en l’entorn escolar.

Les accions van adreçades a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat i a les famílies. D’aquesta manera, s’aconsegueix donar un valor afegit a l’educació, aportant experiències de convivència a dins i a fora dels centres educatius.

Eixos de treball

Les línies de treball del Pla Educatiu d'Entorn es basen en els següents eixos:

 • Actuacions d'acompanyament al procés d'aprenentatge dels alumnes (acompanyament a l’estudi en diferents escoles i instituts)
 • Estudi en família (suport en l’aprenentatge, fent especial èmfasi en la importància del valor en l’educació que l’adult transmet a l’infant)
 • Dinamització de l'ús del català per a famílies no catalanoparlants (amb fills a les escoles públiques)
 • Jornada Aprenem junts: promoció de la innovació a través del treball per projectes
 • Trobada «Vine al meu pati»: trobades entre escoles per compartir jocs educatius als patis
 • Promoure l'aprenentatge-servei (compartir coneixements per donar servei a la comunitat)
 • Aproximació i orientació en entorns laborals a l’ESO (l’hort ecològic, Apropa't als oficis)
 • Impuls de lectura i dinamització de biblioteques (club de lectura itinerant, bosses de lletres)
 • Suport al Projecte Escacs a l'escola
 • Suport a les famílies (xerrades de suport al procés educatiu en coordinació amb les AMPA, xerrades d’alimentació saludable, tallers dobre emocions i sexualitat)
 • Convivència i foment de Xarxes de ciutat (col·laboració amb: els plans de barris de la ciutat, Xarxa EscolaNova21,..  )

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.