Oficina Municipal d'Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de Reus actua en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Què t'ofereix l'OME tríptic

L'OME és l'oficina que informa de l'oferta educativa, de les normes que regulen el procés de preinscripció, matrícula i admissió i de la zonificació escolar, ja que el procés d'admissió de l'alumnat als centres docents és un moment important dins el calendari escolar.

Les funcions de l'OME són:

  • Informar les famílies i l'alumnat de tota l'oferta educativa dels centres de Reus.
  • Establir els criteris i directrius a aplicar per les comissions d'escolarització de Reus en el marc de la legislació vigent.
  • Definir les mesures que permetin el control efectiu de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: Horari d'atenció: De dilluns a divendres. Matins de 9 a 14 h. Tardes, prèvia cita, al 977 010 046. En periodes de preinscripció d'educació infantil, primària i ESO de 8.30 a 14 i tardes amb cita prèvia.

Carrer de Rosselló 2-8

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.