Participació de la comunitat educativa

L’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus impulsa mesures amb l’objectiu de premiar l’excel·lència educativa i per comptar amb la participació de totes les parts implicades en aquelles qüestions que sobre ensenyament es decideixen en l’àmbit municipal.

Els dos gran òrgans de participació en aquest àmbit són:

  • El Consell d'Infants
  • El Consell Educatiu de Ciutat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.