Reus Ciutat Educadora

Els ciutadans de Reus disposen d’incomptables possibilitats educadores en la ciutat que transcendeixen els murs estrictes de l’escola per impregnar tota la ciutat, on també poden conviure-hi forces i inèrcies deseducadores en el mateix espai. D’una manera o altra, des de Reus es treballa en la realització d’accions inclusives des de multitud d’àmbits de treball que permeten desenvolupar el potencial dels seus habitants al llarg de la seva vida.

LOGO Ciutats educadores

A més com a membre del projecte Ciutats Educadores, l’Ajuntament de Reus participa en el compromís subscrit en la carta de declaració dels valors i principis que repensen la ciutat com un sistema educatiu inclusiu, dinàmic i en diàleg permanent amb la ciutadania que  es manifesta a través de:

EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA

 • Educació inclusiva al llarg de la vida
 • Política educativa àmplia
 • Diversitat i no discriminació cultural
 • Accés a la cultura
 • Diàleg intergeneracional

EL COMPROMÍS DE LA CIUTAT

 • Coneixement del territori
 • Accés a la informació
 • Governança i participació ciutadana
 • Seguiment i millora contínua
 • Identitat de la ciutat
 • Espai públic habitable
 • Adequació d’equipaments i serveis municipals
 • Sostenibilitat

AL SERVEI INTEGRAL DE LES PERSONES

 • Promoció de la salut
 • Formació d’agents educatius
 • Orientació i inserció laboral inclusiva
 • Inclusió i cohesió social
 • Corresponsabilitat contra les desigualtats
 • Promoció de l’associacionisme i el voluntariat
 • Educació per a una ciutadania democràtica i global

El mapa de Reus Ciutat Educadora

El mapa de Reus Ciutat Educadora és l'eina que presenta la ciutat com a escenari educatiu i on es visibilitzen els projectes i inciatives  que es duen a terme a Reus des del propi Ajuntament  i que tenen visió de ciutat educadora.  Els projectes tenen com a fil conductor els eixos temàtics esmentats.

Aquest és un mapa viu, canviant, que anirà sumant noves experiències i accions que es van desenvolupant a Reus i que són impulsades per entitats de la ciutat i altres agents educatius. 

Descobreix les experiències i projectes al GEOPORTAL

Videos Relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.