Consell Municipal de Polítiques de Gènere

El Consell Municipal de Polítiques de Gènere és un òrgan de participació sectorial de l'Ajuntament de Reus que té com a finalitat integrar la participació dels ciutadans i ciutadanes i les seves associacions en els assumptes municipals relacionats amb la igualtat d'oportunitats de gènere.

El Ple de la Corporació nomena les persones que integren el consell. En total, l'integren 21 entitats:

  • Un regidor municipal designat per l'alcalde, que actua per delegació d'aquest com a president del Consell. En aquest cas, el presideix la regidora de Participació Ciutadana.
  • Un representant de cada grup polític municipal.
  • Un representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupen activitats vinculades a la igualtat d’oportunitats.
  • Un representant de cadascun dels sindicats majoritaris.
  • En total, l’integren 21 entitats, comptant els sindicats majoritaris.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.