Sistema de mobilitat de la zona centre

Parella de nens amb el món a les mansProva pilot del 6 de novembre al 31 de gener

El sistema de mobilitat de la zona centre s'emmarca en el pla de mobilitat segura i sostenible que Reus està desplegant i que te com a objectiu fer de la ciutat un espai amable, inclusiu que afavoreixi els desplaçaments a peu o en mitjans de transport baixos en emissions de gasos contaminants.

L'objectiu es guanyar benestar i salut millorant la qualitat de l'aire i reduint els nivells de soroll als carrers.

El nou sistema te en compte les necessitats de les persones que viuen al centre i les activitats comercials que es desenvolupen a la zona, i des de l’experiència consolidada d'espais com els carrers de Llovera i Monterols o la plaça del Mercadal on ja s'aplica la regulació del trànsit per franges horàries.

Reordenació del trànsit a la zona centre

Com es regula l’accés?
En les franges horàries definides poden accedir al centre els vehicles que disposin de l'autorització municipal. No serà necessari exhibir cap distintiu en el vehicle ja que l’accés es fa de forma automatitzada mitjançant lectors de matrícules donades d’alta al sistema. Els punts d'accés compten amb lector de matrícula, pilona automàtica i intèrfon connectat amb el centre de control per resoldre possibles incidències.

Autoritzacions d’ofici
En aquells casos que l’Ajuntament ja disposa d’ofici de les dades que acrediten que es compleixen els requisits per ser beneficiari del permís, les persones usuàries no cal que facin el tràmit ja que les dades s’incorporrn automàticament a la base de dades de vehicles autoritzats.

Qui podrà disposar d’autorització d’accés?

• No cal sol·licitar autorització, la tramita l'Ajuntament d'ofici: Persones empadronades a la zona que son titulars d'un vehicle que paga l'impost de vehicles a Reus. Vehicles de serveis públics i taxis. Vehicles de serveis d'emergències. Vehicles de serveis sanitaris.
• Cal sol·licitar autorització de llarga durada: Persones empadronades a la zona que son titulars de vehicles que paguen l'impost de vehicles fora de Reus. Persones propietàries o llogateres d'un pàrquing a la zona. Familiar de persones d'edat avançada residents a la zona (70 anys). Persones amb mobilitat reduïda.
• Cal sol·licitar autorització temporal: Clients d'hotels o d'allotjament turístics a la zona. En casos puntuals de realització d'activitats o obres a la zona.

Com sol·licitar l’autorització d’accés?
La sol·licitud es pot fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o per via telemàtica:
• Sol·licitud temporal, que es pot sol·licitar per via telemàtica a l’enllaç:

Tràmit de sol·licitud temporal

• Sol·licitud de llarga durada, que es pot sol·licitar per via telemàtica a l’enllaç:

Tràmit de sol·licitud de llarga durada

Tipologia de carrers per franges horàries
Mapa de circulació a la zona centreS’estableixen tres tipologies de carrers:

  • Carrers de circulació oberta les 24 hores del dia a tot tipus de vehicles.
  • Carrers d'alta intensitat de vianants. Circulació oberta les 24 hores del dia a vehicles autoritzats, d'emergència i serveis públics; i oberta a tot tipus de vehicles de 2:00 a 11:00h.
  • Carrers de menor intensitat de vianants: Circulació oberta les 24 hores del dia a vehicles autoritzats, d'emergències, serveis públics, bicicletes i vehicles de mobilitat personal; i oberta a tot tipus de vehicles de 2:00 a 11:00h. 

Portes d’accés
Les entrades autoritzades en vehicle al nucli antic es podran fer per 6 punts d’accés, els quals es controlen amb càmeres de lectura de matrícules, pilona automàtica i intèrfon amb el centre de control de la Guàrdia Urbana:

  • Plaça de Catalunya amb raval de Santa Anna.
  • Carrer de la Mar amb carrer de l’Hospital.
  • Raval de Santa Anna amb carrer de Santa Anna.
  • Carrer de Santa Anna amb Carrer Selva del Camp.
  • Carrer Salvador Espriu.
  • Carrer Sant Llorenç amb plaça de Prim.

Localitza els carrers per tipologia i la ubicació de les pilones al mapa virtual de Reus.

Entra al Geoportal

Correu d’informació
L’Ajuntament de Reus posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic [email protected] i el número de telèfon 977010068 per sol·licitar informació sobre el sistema de circulació i la sol·licitud de les autoritzacions.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.