Millora de l'accessibilitat

Senyalització viària inclusiva amb pictogrames al CEE Font del Lleó
Senyalització viària inclusiva amb pictogrames al CEE Font del Lleó

Avançar cap a una mobilitat sostenible passa per tenir en compte les necessitats i les expectatives de mobilitat de tota la població, i per integrar les diferents mirades sobre la ciutat de les persones que en són usuàries. Adaptar les parades de busos urbans a les persones amb necessitats visuals especials, eliminar el mobiliari urbà perillós, incorporar simbologia i pictografia viària per a persones amb discapacitat intel·lectual i TEA i senyalització amb llenguatge inclusiu universal o incloure la perspectiva de gènere i feminista són espais de treball en marxa.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.