Xarxa d'aliments

La Xarxa d’Aliments és l’eina que permet coordinar les dades sobre les persones i famílies que reben ajudes d’aliments i altres necessitats bàsiques de què disposen les entitats i els serveis socials de l’Ajuntament. La gestió coordinada dels recursos alimentaris entre les entitats i el sector públic evita la duplicitat de recursos i, per tant, afavoreix una utilització més eficaç.

A través de la Xarxa d’Aliments, les entitats i la regidoria de Serveis Socials poden fer un seguiment dels ajuts d’aliments que es donen a la ciutat i també de les famílies que els perceben. Aquest seguiment té per objectiu fomentar la promoció social de les persones i les famílies en funció de les seves necessitats socials. Aquest treball es fa a través del programa Equaliment.

A la xarxa d'ajuts d'aliments hi participen la regidoria de Benestar Social, Càritas, que abasteix totes les parròquies de Reus, la Societat Sant Vicenç de Paüls; la Fundació Mossèn Frederic Barà; i el Centre d’Ajuda al Pres i al Necessitat. La xarxa es promou des del Pla local d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Reus.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.