Servei d'Intervenció Socioeducativa

El Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei diürn preventiu, que depèn de la Regidoria de Benestar Social. Dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants en situació de risc. L’atenció als usuaris es fa mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat. En concret, hi ha 4 línies de treball:

 • Servei d'atenció diürna
 • Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc
 • Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
 • Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

Servei d'atenció diürna

Atén infants de 3 a 16 anys, que hi accedeixen a demanda dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament. Aquesta derivació es fa sota un pla de treball familiar i projecte educatiu individualitzat de l'infant, que marca els objectius de treball, les pautes de seguiment i els períodes d'atenció.
Funcionen com a espai d’acollida física i afectiva, on es desenvolupen, sota criteris educatius, activitats de la vida quotidiana fora de l'horari escolar en els períodes lectius i no lectius: berenar, preparar tasques escolars, jugar...

A on?
Serveis d'atenció diürna a la ciutat de Reus:
Municipals
Estan ubicats en espais municipals. La distribució territorial dels Centres Oberts respon a criteris de proximitat a l’entorn sociofamiliar dels infants. La distribució és la següent:

 • Servei d'atenció diürna Districte I al Centre Cívic del Carme (barri del Carme)
 • Servei d'atenció diürna Mestral al Centre Cívic Mestral (barri Gaudí)
 • Servei d'atenció diürna Noves Connexions al Centre Cívic Llevant
 • Servei d'atenció diürna Petitrens als baixos 2 del c/ Mas Pellicer Bq. 33 (barri Sant Josep Ober)
 • Servei d'atenció diürna Estel al CC Migjorn (barri Fortuny)
 • Servei d'atenció diürna Arrels al Centre Cívic Ponent.

Altres
Servei d'atenció diürna Mn Frederic Bara (plaça del teatre)
Objectius

 • Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants.
 • Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc tot i potenciant l’autonomia personal.
 • Compensar dèficits socioeducatius.
 • Potenciar el procés i l’adquisició dels aprenentatges.
 • Rehabilitació de les competències parentals.
 • Participació en la vida social del municipi.
 • Potenciar la participació i el suport comunitari de l’entorn.

Horari i assistència
Els centres d'atenció diürna presten atenció als infants de dilluns a divendres de 16 a 20 h. L’activitat dura tot l'any.

Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

El Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc s'adreça als progenitors, tutors o guardadors d'aquests infants. Mitjançant activitats de suport i formació vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família.

Aquest treball es fa mitjançant l'activitat «Petits del barri» a la zona sud de la ciutat al Centre Cívic Migjorn i a la zona est a l'equipament municipal ubicat al carrer Mas Pellicer.

Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc

El servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc té com a objectiu dotar als progenitors o tutors de les habilitats relacionals, de conducta i d'hàbits per tal de tenir cura dels fills de manera adequada i disminuir així la situació de risc dels infants.

Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

El servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc té com a objectiu dotar als adolescents d'eines per tal d'assolir progressivament una gestió adient de la seva autonomia.

Benestar Social - Serveis Socials - Seu Central
Carrer Sant Joan 34 B
Tel. 977 010 034

Edifici Hopital Vell

ATENCIÓ CIUTADANA
Per concertar qualsevol servei d'atenció social (informació, orientació o suport) i concertar visita cal demanar Cita Prèvia a través de [email protected]

Benestar Social - Serveis Socials - Seu Central

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.