Àrea de Relacions amb la Comunitat

L’Àrea de Relacions amb la Comunitat (ARCO) és una àrea de treball de la Guàrdia Urbana que vol arribar a les associacions de veïns, associacions interculturals i altres grups de la ciutat per conèixer de primera mà els problemes existents a cada zona de la ciutat. L’eina fonamental d’aquesta unitat és la seva proximitat i contacte permanent amb els diversos actors socials de la ciutat, la qual cosa permet detectar immediatament qualsevol problemàtica que pugui sorgir.

La dels agents que integren l'Àrea de Relacions amb la Comunitat es fa efectiva a través del patrullatge preventiu policial així com també realitzen reunions periòdiques amb diversos interlocutors de barris, associacions comercials, religioses i col·lectius de les diferents nacionalitats que integren la nostra ciutadania.

L'objectiu d'aquesta àrea és donar una resposta millor a les necessitats de la ciutadania i que els mateixos ciutadans i ciutadanes siguin partícips de les resolucions dels problemes.

L'any 2007, es va implantar la figura dels i les agents promotors de la convivència, un servei que s’integra dins del grup ARCO. Per la seva proximitat amb el ciutadà, els agents promotors de la convivència constitueixen una font d’informació immediata que permet detectar qualsevol problemàtica que es produeixi.

Les funcions del Agents Promotors de la Convivència són:

  • Promoure la convivència entre els diferents usuaris de places i parcs.
  • Difondre les ordenances que afecten la via pública.
  • Ser referents en els espais públics, especialment per als col·lectius de la gent gran i les famílies.
  • Ser l’enllaç entre la població i l’ajuntament.
  • Donar suport al servei de protecció escolar.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.