Policia de proximitat

Els agents de la unitat del servei de Policia de Proximitat Capten les necessitats dels ciutadans a peu de carrer, escoltant les demandes o peticions, i realitzen les possibles actuacions que se'n derivin. Els agents es desplacen normalment a peu per una zona determinada. És una manera de patrullar que fa que coneguin adequadament el barri o la zona on són, la qual cosa comporta que tinguin una relació pròxima amb els veïns, així puguin observar més directament tot el que passa.

L'organització de policia de proximitat permet que els veïns del barri puguin adreçar-se  als agents que ja coneixen per fer-los arribar els suggeriments, propostes, queixes i problemes que tinguin.

Els objectius més destacats de la policia de proximitat són:

  • Dos agents de la unitat de Policia de Proximitat.Vetllar pel lliure exercici dels drets i llibertats.
  • Garantir la seguretat ciutadana.
  • Intervenció Preventiva per evitar la comissió d'infraccions penals i administratives.
  • Aproximació de l’administració local a la Ciutadania.
  • Millora de la convivència cívica i la qualitat de vida.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit.
  • Vigilar els espais públics.
  • Prestar auxili en els casos d’accidents i altres.
  • Vetllar pel compliment de les ordenances municipals.
  • Mediar en la resolució de conflictes privats.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.