Unitat d'Imatge i Protocol

Amb la Unitat d’Imatge i Protocol la Guàrdia Urbana es dota de l’eina necessària per al desenvolupament dels actes institucionals i de la renovació i creació de qualsevol disseny de material que ha d’utilitzar el cos. Per això, la unitat té dues línies de treball: la protocolària i la imatge corporativa.

D’aquesta manera, es poden donar les eines necessàries a les altres unitats del cos per al desenvolupament de les seves pròpies tasques, com ara la gestió documental, l’adaptació de la uniformitat a la imatge corporativa del cos i la metodologia a realitzar quan se celebren actes institucionals.

Vehicles de la Guàrdia Urbana.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.