Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes treballa per la prevenció dels conflictes socials i la seguretat ciutadana a través de la gestió positiva del conflicte i de la promoció del civisme i la convivència. Els seus objectius són la resolució de problemàtiques de la societat mitjançant la mediació entre les parts, restablir vincles i millorar la convivència ciutadana. Els àmbits de treball de la unitat són els conflictes comunitaris, els grups de joves, els conflictes escolars, els individualitzats i els familiars. En tots aquests casos, s'intervé sobre la causa i l'origen dels conflictes, no només sobre els efectes.

El servei de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes és un servei personalitzat i directe, on l’administració s’apropa al ciutadà per ajudar-lo a resoldre els conflictes i problemàtiques. L'integren dos sergents i un agent de la Guàrdia Urbana, així com una mediadora, un educador social i un mediador intercultural. El mediador resol els problemes afavorint la col·laboració entre tots aquells que poden aportar la seva, aconseguint implicar a les parts dins d’un clima de confiança.

Agents i mediadors amb ciutadans.

El procés de mediació i resolució de conflictes es desenvolupa de la següent manera a través de la unitat:

  • El cas entra pels canals establerts (OAC, UMIRC, regidories, associacions de veïns, altres).
  • S’obre fitxa i s'informatitzen les dades.
  • S’ estableix el procés de resolució i la distribució de tasques específiques.
  • S’analitza el cas mitjançant el contacte amb les parts per contrastar les postures i interessos en el cas.
  • Contrastades les diverses parts, se’ls ofereix la possibilitat de participar en una mediació desenvolupada pels professionals en un espai neutral.
  • Finalitzada la mediació, es formalitza l’ acord al que han arribat les parts verbalment, i en alguns casos per escrit, signat pels implicats juntament amb els professionals presents a la mediació.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.