Unitat d’Educació Viària

La Unitat d’Educació Viària és la unitat encarregada de la formació en matèria d’Educació Viària, tant de nens i joves en edat escolar, així com persones adultes. Té per objectiu potenciar la conscienciació del respecte a les normes de seguretat viària. Vol fomentar els valors i actituds que han de regir la conducta dels usuaris de la via, ja siguin vianants, conductors o passatgers per reduir el nombre d’accidents i propiciar més seguretat. 

Les funcions de la Unitat d'Educació Viària són:

  • Formar als nens i joves en edat escolar en els coneixements necessaris perquè es puguin moure de forma segura per la ciutat, com a conductor de bicicleta o com vianant.
  • Ensenyament de les normes en matèria de trànsit i seguretat viària per una mobilitat segura.
  • Formar a persones adultes que hagin de fer cursos de reeducació en normes de trànsit.
  • Formació per a la gent gran per millorar la seva seguretat en el trànsit urbà.
  • Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana sobre la cultura i la importància de la seguretat del trànsit.

Circuit d'educació viària.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.