Unitat Especial d’Intervenció de Reus

La Unitat Especial d'Intervenció de Reus és una unitat especialitzada en la protecció de la seguretat ciutadana i en el manteniment de l'ordre públic. Els objectius d'aquesta unitat són satisfer la demanda de seguretat integral en la societat i donar suport a la resta d’unitats i serveis de la Guàrdia Urbana que necessiten un recolzament específic amb els recursos humans i materials propis de la unitat.

Les funcions de la unitat són:

  • Protegir les autoritats, edificis i altres bens públics.
  • Protegir esdeveniments importants amb grans concentracions de persones a la ciutat.
  • Recolzar altres unitats i serveis de la guàrdia urbana que requereixen el seu suport per exercir les seves funcions amb seguretat.
  • Agents de la Unitat Especial d'Intervenció de Reus.Realitzar controls de seguretat específics i/o preventius, davant amenaces greus a organismes i entitats de rellevància en períodes determinats.
  • Desallotjaments judicials i municipals amb el mínim risc per a les parts.
  • Protecció civil en cas de catàstrofes.
  • Col·laborar en la recerca i rescat de persones desaparegudes.
  • Oferir suport als cossos de policia que ho necessitin.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.