Unitat de Policia Administrativa

La Unitat de Policia Administrativa és la unitat especialitzada en el control integral sobre el compliment de la normativa municipal, autonòmica i estatal. Els seus membres realitzen un control integral dels establiments i comerços de la ciutat, alhora que realitzen les investigacions administratives relatives a la normativa sectorial de referència. Així, es controla l’acompliment de la normativa en activitats comercials, lúdiques, industrials, veïnals o cíviques i els usos que se’n deriven als espais de concurrència pública o sotmesos a llicències d’activitats privades que poden alterar la convivència veïnal.

Els objectius de la unitat són detectar i corregir les irregularitats de determinats establiments i comerços, així com vetllar pels drets dels consumidors, tot inspeccionant l’activitat que s’esdevingui en locals, centres i llocs que puguin originar queixes i inseguretat a la ciutadania, per tal de minorar-les.

El servei de la Unitat de Policia Administrativa s'adreça a la ciutadania en general i als col·lectius que requereixin la seva intervenció. Pretenen així anticipar-se al naixement de problemàtiques ciutadanes per la situació irregular de certes activitats o de determinats local que, per la seva especificitat, necessitin una intervenció administrativa especialitzada. Més concretament actuen sobre els següents casos: 

  • Activitats molestes, nocives o perilloses (indústries, comerços).
  • Establiments de pública concurrència (bars, bars musicals, discoteques).
  • Convivència veïnal (sorolls domèstics, molèsties veïnals, animals de companyia).
  • Incompliment de les normes de comportament cívic.
  • Infraccions a la normativa sobre tinença d’armes, drogues a locals o a la via pública.
  • Aquelles que li siguin encomanades per autoritats o organismes.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.