Memòries

En aquesta pàgina hi podeu consultar les memòries de la Sindicatura de Greuges.

Any 2019. El Síndic Municipal de Greuges de Reus, Pere Pagès, presenta el divendres, 19 de juny al ple de l’Ajuntament de Reus la memòria de la Sindicatura de 2019. En aquest any, la Sindicatura ha obert un total de 367 expedients per queixes i consultes de la ciutadania.

Memòria de l'any 2019 (PDF)

Any 2018. Durant el 2018, la Sindicatura ha obert un total de 402 expedients per queixes i consultes de la ciutadania, un 33,55%

Memòria de l'any 2018

Any 2017. Durant el 2017, la Sindicatura ha obert un total de 301 expedients per queixes i consultes de la ciutadania.

Memòria de l'any 2017

Any 2015.  Durant el 2015, la Sindicatura ha obert un total de 217 expedients.

Memòria de l'any 2015

Any 2014. L'any 2014, la Sindicatura ha obert un total de 237 expedients, dels quals 198 han estat motivats per consultes o sol·licituds d’informació i assessorament; 7 derivades per altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania; 30 per queixes de particulars, i 2 d’ofici de la pròpia sindicatura.

Memòria de l'any 2014

Any 2013. L’any 2013, la Sindicatura ha obert un total de 207 expedients, dels quals 154 han estat motivats per consultes o sol·licituds d’informació i assessorament; 8 derivades per altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania; 44 per queixes de particulars, i 1 d’ofici de la pròpia sindicatura.

Memòria de l'any 2013

Any 2012. L’any 2012, la Sindicatura ha obert 243 expedients, dels quals 150 han estat motivats per consultes o sol·licituds d’informació i assessorament; 22 derivades per altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania; 70 per queixes de particulars, i 1 d’ofici de la pròpia sindicatura. L’Àrea de Benestar Social és la que ha registrat un major nombre d’incidències, no tant vinculades a queixes sinó a consultes sobre temes de caràcter social.

Memòria de l'any 2012

Any 2011. L'any 2011, la Sinducatura va fer 150 casos, dels quals 77 van ser queixes i 73 consultes consultes. Els casos més habituals afecten les àrees de Guàrdia Urbana i de Benestar Social.

Memòria de l'any 2011

Any 2010. L'any 2010, la Sindicatura va fer 186 casos, dels quals 75 són consultes i 109, queixes. L'11% de les queixes s'han resolt de forma amistosa, un 18% han estat recomanacions acceptades, el 0,52% han estat acceptades parcialment i el 5,4% no han estat acceptades.

Memòria de l'any 2010

Any 2009. L'any 2009, la Sindicatura va fer 214 casos, dels quals 138 van ser queixes, 71 consultes, i 5 iniciats d'ofici per la pròpia Sindicatura. Els casos més habituals afecten les àrees de Recursos Generals i la Guàrdia Urbana.

Memòria de l'any 2009

Any 2008. L'any 2008, la Sindicatura va fer 184 actuacions, un 35,3% més que l'any anterior. Les queixes tractades van ser 131, i les consultes 55. Les àrees amb més volum d'actuacions són la Guàrdia Urbana i Arquitectura i Urbanisme.

Memòria de l'any 2008

Any 2007. L'any 2007, la Sindicatura va fer 136 actuacions, un 37% més que l'any anterior. Hi ha tantes consultes com peticions d'actuació. Pel que fa a les àrees motiu de queixa, és més habitual en aquelles que afecten el dia a dia i la mobilitat.

Memòria de l'any 2007

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.