Punt d'atenció a la diversitat sexual

És un servei municipal d'informació, orientació i assessorament, primera atenció i acompanyament per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.


Al PADS s'hi pot trobar:

  • Servei d'informació i dinamització: encarregat de realitzar la primera atenció. 
Proporciona la informació necessària sobre els recursos, serveis i activitats que s'hi  ofereixen, d'acord amb el perfil i les sol·licituds de les persones usuàries.
  • Servei d'acollida personal i familiar: és un espai d'atenció inicial on es duu a terme  un acompanyament a les persones i famílies usuàries per identificar les seves necessitats. És així com es determina si aquestes necessitats poden ser abordades pel mateix servei o bé s'ha de portar a cap una derivació a professionals especialitzats o a altres equips de l'administració o de l'àmbit associatiu. Un dels serveis que s'ofereix és la tramitació de la targeta sanitària amb el nom sentit a les persones trans, majors i menors d'edat.
  • Orientació legal i jurídica: a les persones usuàries en situacions de discriminació per LGTBI-bòfia i respecte a qüestions relacionades amb el dret familiar, estrangeria, etc.
Fitxers relacionats:
Punt d'atenció a la diversitat sexual
Plaça de la Patacada, 9
Tel. 977 010 672

Horaris: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 16 a 18 h. Horari d'estiu: dimecres de 9 h a 14 h.

Punt d'atenció a la diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

Punt d'atenció a la diversitat sexual

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.