Sevei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei municipal d’informació, orientació i assessorament, primera atenció i acompanyament amb relació a l’exercici dels drets de les dones.

Està destinat a totes les dones de la ciutat, en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. Contribueix a l’apoderament de les dones i a la sensibilització social, amb especial atenció a la detecció de la violència masclista, i estableix els mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats.

El SIAD forma part de la Xarxa d’actuació en temes de maltractaments i violència familiar de la ciutat i es coordina amb la resta dels serveis i institucions que actuen en aquest àmbit.

Al SIAD s’hi pot trobar:

  • Acollida
  • Informació, orientació i suport social
  • Assessorament legal
  • Suport psicològic
  • Acompanyament
Casal de les Dones
Plaça de la Patacada, 9
Tel. 977 010 672

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.00 a 22.00h

Plaça de la Patacada, 9

Casal de les Dones

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.