Licitacions

El perfil del contractant és l’espai de difusió de l’activitat de contractació, i té per finalitat garantir la transparència i l’accés públic a la informació de les licitacions.

A l'Oficinia Virtual, on podreu accedir a través d'aquesta secció, hi podeu trobar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat. Aquests plecs s’estableixen per a:

  • L’adjudicació de contractes d’obra
  • La concessió d’obra pública
  • La gestió de serveis públics
  • Els subministraments i/o serveis

A més, podreu consultar les contractacions programades per als propers mesos, els contractes adjudicats i l’estat en què es trobin (ja sigui provisional o definitiu), informació general, i qualsevol altra documentació o comunicació que calgui publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

Consulta els objectes de contracte

Zona en obres.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.