Plans d'ocupació

Us informem de les convocatòries realitzades en el marc dels programes següents:

Programa de reactivació ocupacional
Convocatòria 2020
L’Ajuntament de Reus contractarà 9 persones en el marc del programa Reactivació ocupacional, per a la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19. Aquest programa subvencionat per la Diputació de Tarragona està destinat a la contractació de persones en situació d’atur. Les persones contractades, totes a jornada completa, s’incorporen a finals de desembre del 2020 i desenvolupen tasques de suport en diversos departaments municipals en l’àmbit de Serveis territorials, Organització i Serveis Interns i Serveis Generals.
La Diputació de Tarragona subvenciona els contractes de treball d’una durada de 6 mesos a jornada completa.
 

Treball i formació

Convocatòria 2020

L’Ajuntament de Reus contracta 20 persones en el marc de Treball i Formació, el programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, destinat a la contractació de persones en situació d’atur. Les persones contractades, totes a jornada completa, s’han incorporat a principis de novembre de 2020, per desenvolupar tasques en diversos departaments municipals: Serveis Socials, Educació, Salut pública, Oficina d’Atenció Ciutadana, Padró, Empresa i ocupació, Habitatge, Promoció econòmica i Sistema Informació i Telecomunicacions.
El SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 9 mesos a jornada completa, així com les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral.

Els contractes són en dues línies del programa:

 • Línia COVID: Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs. En aquesta línia, l’Ajuntament ha realitzat 10 contractes de 9 mesos.
 • Línia PANP – COVID: Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. En aquesta línia, l’Ajuntament ha fet 10 contractes de 9 mesos.
 

Convocatòria 2020 (línia DONA i acció COOR)

L’Ajuntament de Reus ha contractat 10 persones en el marc del programa Treball i Formació, el programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, en concret, 9 treballadores en la línia DONA i 1 treballadora en l’acció Coor. Les persones contractades, totes a jornada completa, s’han incorporat en els mesos de gener i febrer de 2020, per desenvolupar tasques en diversos departaments municipals: Benestar Social, OAC, SAIC, OME, Arxiu i RRHH.

El SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada 12 mesos a jornada completa, així com les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral. També subvenciona, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic.

Els contractes s’incardinen en una línia i una acció del programa:

 1. Línia DONA: Adreçada a dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere, i a dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. En aquesta línia, l’Ajuntament ha realitzat 9 contractes de 12 mesos.
 2. Accions de coordinació i suport tècnic. En aquesta línia s’ha realitzat 1 contracte.

Convocatòria 2019

L’Ajuntament de Reus ha contractat 63 persones en el marc de Treball i Formació, el programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, destinat a la contractació de persones en situació d’atur. Les persones contractades, totes a jornada completa, s’han incorporat des de finals de desembre, i desenvoluparan tasques en diversos departaments municipals: Serveis Socials, Educació, Participació, Esports, Arxiu, Recursos Humans, Brigades, Oficina Municipal d’Escolarització, Biblioteca, Relacions cíviques, Salut pública, Oficina d’Atenció Ciutadana, Servei d’Atenció i Informació al Contribuent.

El SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, així com les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral. També subvenciona, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic.

Els contractes són en quatre línies del programa:

 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació subsidi ni ajuts. En aquesta línia, l’Ajuntament ha realitzat 21 contractes de 6 mesos i 11 contractes de 12 mesos.
 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades, destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En aquesta línia s'han realitzat 14 contractes de 6 mesos i 5 contractes de 12 mesos.
 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni d’ajuts o a dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, víctimes de violència de gènere. En aquesta línia s'han realitzat 10 contractes de 12 mesos.
 • Accions de coordinació i suport tècnic. En aquesta línia s’han atorgat 2 contractes.

 

Convocatòria 2018

L’Ajuntament de Reus ha contractat 59 persones en el marc de Treball i Formació, el programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, destinat a la contractació de persones en situació d’atur. Les persones contractades, totes a jornada completa, s’han incorporat des de finals de gener, i desenvoluparan tasques en diversos departaments municipals: Serveis Socials, Ensenyament, Participació, Cultura, Esports, Arxiu, Recursos Humans, Brigades, Oficina Tècnica Empresarial, Habitatge i Medi Ambient.

El SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, així com les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral. Aquesta formació s'ha realitzat entre els mesos d'abril, maig i juny de 2019. També subvenciona, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic.

Els contractes són en quatre línies del programa:

 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA). En aquesta línia, l’Ajuntament ha realitzat 24 contractes de 6 mesos i 12 contractes de 12 mesos.
 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades, destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En aquesta línia s'han realitzat 10 contractes de 6 mesos i 2 contractes de 12 mesos.
 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional. En aquesta línia s'han realitzat 9 contractes de 12 mesos.
 • Accions de coordinació i suport tècnic. En aquesta línia s’han atorgat 2 contractes.

Convocatòria 2017

En aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Reus contracta 62 persones en el marc de Treball i Formació subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu i destinat a la contractació de persones en situació d'atur. Les persones són contractades a jornada completa, s’incorporen al 2018, i desenvolupen tasques en diversos departaments municipals: Benestar Social, Ensenyament, oficines d’atenció, Salut Pública, Medi Ambient, Participació, Brigades, Habitatge, Cultura i Recursos Humans.

Els contractes que formalitzarà l’Ajuntament són en les quatre línies que preveu la convocatòria d’enguany del programa:

 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys. En aquesta línia s’han atorgat 30 contractes de 6 mesos i 12 contractes de 12 mesos.
 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. En aquesta línia s’han atorgat 8 contractes de 6 mesos i 2 contractes de 12 mesos.
 • Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a dones en situació d’atur de molt llarga durada. En aquesta línia s’han atorgat 8 contractes de 12 mesos.
 • Accions de coordinació i suport tècnic. En aquesta línia s’han atorgat 2 contractes

Selecció de candidats

Un cop presentades les ofertes de treball al Servei d'Ocupació de Catalunya en funció de les accions a desenvolupar, per part de l'Ajuntament fa la selecció dels candidats derivats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, entre el que compleixen els requisits del Programa Treball i Formació.

Balanç 2017

Entre els mesos d’abril i maig s’han portat a terme les accions formatives previstes dins del Programa Treball i Formació 2017.

Durant el mes d’abril 27 treballadors de Brigades van passar per l’Institut d’Horticultura de Reus per realitzar un mòdul de 90 hores  d’Operacions bàsiques per la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes que forma part d’un certificat de professionalitat. I entre el 14 i el 30 de maig, 28 treballadors de diversos departaments de l’Ajuntament han realitzat formació a Mas Carandell. En aquesta ocasió s’han impartit dos mòduls de 90 hores respectivament.

Convocatòria 2016

L’Ajuntament de Reus contracta 53 persones en el marc de Treball i Formació subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu i destinat a la contractació de persones en situació d'atur. Les persones són contractades, totes a jornada completa, per fer tasques en diversos departaments municipals: la Brigada Municipal, Serveis Territorials, Medi Ambient, Cultura, Joventut, Serveis Socials, Ensenyament, Participació i Ciutadania, Biblioteca, Servei de Tecnologies de la informació i Telecomunicacions i Guàrdia Urbana.

Línies d'actuació

El Servei d'Ocupació de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament una subvenció de 624.513,32 euros de la convocatòria del Programa Treball i Formació, que per a l'any 2016 incorpora tres línies d'actuació:

 • Treball i Formació: Accions d'experiència laboral i accions de formació (dins la jornada laboral) adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació ni susceptibles de percebre'ls, preferentment més grans de 45 anys. En aquesta línia s'han atorgat 41 contractes, dels quals 36 eren contractes per sis mesos i 5 eren contractes per 12 mesos.
 • RMI: Accions d'experiència laboral i accions de formació (dins la jornada laboral) adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI). En aquesta línia s'han atorgat 11 contractes, dels quals 10 contractes eren per 6 mesos i 1 per 12 mesos.
 • Accions de coordinació i suport tècnic. En aquesta línia s'han atorgat 2 contractes, per 12 mesos.

Selecció de candidats

Un cop presentades les ofertes de treball al Servei d'Ocupació de Catalunya en funció de les accions a desenvolupar, per part de l'Ajuntament es va fer la selecció dels candidats derivats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, que havien de complir els requisits del Programa Treball i Formació.


Programa de Garantia Juvenil (PGJ)

El Programa de Garantia Juvenil (en funcionament des de 2014 i fins l’any 2020), és una iniciativa de la Unió Europea de lluita contra l’atur juvenil. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys (ambdós inclosos) i pretén facilitar una oportunitat de feina, pràctiques i/o formació totalment subvencionada. Per poder gaudir d’aquest ventall de possibilitats, el o la jove no ha d’estar ni estudiant ni treballant en el moment de la inscripció al programa, a més de tenir DNI o NIE en vigor.

El programa, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, disposa d’una cartera de serveis que pretén donar resposta tant a joves amb estudis superiors com a joves que van abandonar de manera prematura el sistema educatiu.

Convocatòria 2020
L’Ajuntament de Reus ha contractat a una jove durant un període de 6 mesos dins del programa de contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’ocupació Juvenil.

El programa es va iniciar el 28 de desembre, i la jove contractada desenvoluparà les seves tasques al SAIC (servei d'Assessorament i Informació al Consumidor).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. 

Convocatòria 2019

L'Ajuntament de Reus ha contractat 10 joves durant un període de 6 mesos dins del programa de contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

El programa es va iniciar el 30 d’octubre, i els joves s’han distribuit entre els diferents departaments de l’Ajuntament: Benestar social, Joventut, Esports, Intervenció, STIT, Habitatge, Biblioteques, Participació, Educació i SAIC – OAC.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Convocatòria 2018

L'Ajuntament de Reus ha contractat 10 joves durant un període de 6 mesos dins del programa de contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

El programa es va iniciar el 30 d’octubre, i els joves s’han distribuit entre els diferents departaments de l’Ajuntament: Benestar social, Joventut, Cultura, Esports, Intervenció, Medi ambient, Arquitectura i urbanisme, i STIT.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Convocatòria 2017

Tècnic impulsor
L'Ajuntament de Reus rep una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per prorrogar el contracte al tècnic impulsor del programa de Garantia Juvenil durant 2017. Aquest tècnic facilita l’accés als i les joves de la ciutat al conjunt de les ofertes tant formatives com laborals (no només a les de l’Ajuntment de Reus). A més, també ofereix suport en la inscripció de nous joves al programa. Entre les sves funcions hi ha les de fer difusió de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil, fer el seguiment i tutorització de les persones joves.; i d’assistència per accedir al registre del fitxer de la Garantia Juvenil.

Condicions
El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el contracte de treball i les despeses indirectes o associades derivades de l’execució de les actuacions. Els contractes de treball del personal tècnic són a jornada completa i fins el 30 de juny de 2018.

Contractació de joves
D'acord amb el programa, l’Ajuntament de Reus incorpora 10 persones joves d’entre 16 i 30 anys.

Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. Convocatòria 2016

El SOC subvenciona l’equip de personal tècnic que forma part de la xarxa d'impulsors distribuïda arreu de Catalunya durant el 2015 i el 2016 per dur a terme les funcions següents, adreçades a joves més grans de 16 i menors de 30 anys:

 •  Difusió de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil.
 •  Seguiment i tutorització de les persones joves.
 •  Assistència per accedir al registre del fitxer de la Garantia Juvenil.

 L'Ajuntament de Reus contracta una tècnica per a aquest programa.

Objectiu del programa

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea, té com a objectiu garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, un període de pràctiques laborals.

El SOC subvenciona els contractes de treball i les despeses indirectes o associades derivades de l’execució de les actuacions. Els contractes de treball del personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en la convocatòria de 2016, són a jornada completa i fins el 30 de juny de 2018.


 

Els diversos programes esmentats en aquesta pàgina es realitzen en col·laboració i amb suport de:

logotips soc i ministeri

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.