Sòl industrial

El terme municipial compta ara per ara amb 346,2 hectàrees de sòl industrial urbanitzades, però la previsió és arribar a les 600 hectàrees una vegada finalitzi la urbanització dels sectors actualment en curs. En els últims deu anys la ciutat ha posat a disposició d’emprenedors i empreses més de 150 hectàrees noves, en una aposta per generar un sòl industrial major i més variat.

L’adaptabilitat a les necessitats és un dels elements distintius dels terrenys que s’ofereixen, com ara el de la Riera del Molinet, on s’hi inclou el Tecnoparc. Aquest sector s’ha dissenyat amb criteris d’indústria-jardí: avingudes amples, zones verdes, edificabilitat limitada i, per tant, baixa ocupació de parcel·la. Sumant l'àrea del Tecnoparc, a Reus s'hi compten quatre zones de sòl industrial disponible:

  • Zona de sòl industrial a Reus.Zona Agro-Reus: l'àrea industrial més consolidada de la ciutat, que limita amb la via del tren i la variant de la N-420. Compta amb 65 hectàrees en fase de desenvolupament.
  • Zona Nord-Est: 56 hectàrees repartides entre la carretera de Montblanc, la variant est i l'autovia de Taragona.
  • Zona Tecnoparc: 156 hectàrees que conformen el parc tecnològic, el projecte més ambiciós de transformació de sòl que s'ha fet a la ciutat. El Tecnoparc se situa entre les autovies de Tarragona, la N-340 i la carretera de Cambrils.
  • Centre Integral de Mercaderies (CIM) del Camp: 42 hectàrees promogudes per la Generalitat, destinades a ser el segon centre logístic més important de Catalunya.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.