Wifi als equipaments municipals

Senyalització dels equipaments que ofereixen servei Wi-Fi.

Molts dels equipaments públics de la ciutat disposen de punts d’accés gratuït a la xarxa Wi-Fi, la tecnologia que permet la connexió a Internet sense fils.

L’accés a Internet a través de la xarxa WiFi_Reus es pot fer des de qualsevol equip portàtil amb tecnologia Wi-Fi, com ara un ordinador portàtil, una tauleta o un telèfon mòbil.

Els punts d’accés es troben als següents centres:

Per accedir a la Xarxa via Wi-Fi a les instal·lacions municipals, cal sol·licitar el tiquet d’usuari en qualsevol dels equipaments habilitats per disposar d’una clau d’entrada. A partir del moment que l’usuari activa la clau, pot navegar amb accés des de la xarxa WiFi_Reus durant tres mesos; després ha de sol·licitar un altre tiquet.

L’objectiu de la xarxa Wi-Fi municipal és permetre la navegació per Internet a qualsevol ciutadà des del seu dispositiu a través de punts d’accés que donen cobertura dins un radi d’entre 20 i 50 metres en espais tancats.

Preguntes més freqüents
Condicions d'ús de la xarxa WiFi_Reus
Manual d'usuaris de la xarxa WiFi_Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.