Sessions de Ple

Cerca sessions de Ple

E.g., 07/03/2021
E.g., 07/03/2021
Divendres, 14/11/2014
Acta núm.: 14/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2014 1. Aprovació de les actes dels dies 18.07.14, 15.09.14 i 22.09.14. S’aproven les actes per unanimitat. 2. Informació de l’Alcaldia L’alcalde dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal...
[+]
Divendres, 17/10/2014
Acta núm.: 13/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2014 1. Aprovació de l'acta del dia 13 de juny de 2014. S'aprova l’acta per unanimitat. 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Alcaldia. Concessió de distincions de la guàrdia urbana Atesa la proposta de la Junta...
[+]
Divendres, 26/09/2014
Acta núm.: 12/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2014 1. Aprovació de les actes dels dies 11 i 28 d'abril i 30 de maig de 2014. S'aproven les actes per unanimitat. A continuació, l’Alcalde fa lectura de la part resolutiva de la declaració aprovada per la Junta de Portaveus...
[+]
Dilluns, 22/09/2014
Acta 11/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014 1. Proposta de suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del dia 9 de novembre de 2014. S’acorda: 1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per...
[+]
Dilluns, 15/09/2014
Acta 10/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2014 ORDRE DEL DIA 1. Ratificació de la urgència de la convocatòria S’aprova per majoria absoluta. 2. Concessió a la Colla Gegantera de Reus, de la Menció Honorífica Municipal. S’acorda: Concedir a la COLLA GEGANTERA...
[+]
Divendres, 18/07/2014
Acta 09/2014 EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2014 1. Aprovació de les actes dels dies 28 i 31 de març de 2014. El Sr. Alcalde demana als assistents si volen fer alguna observació a les actes dels dies 28 i 30 de març de 2014. 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA...
[+]
Divendres, 13/06/2014
Acta 08/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 13 DE JUNY DE 2014 1. Aprovació de l’acta del dia 28.02.2014 2. Informació de l’Alcaldia SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 3. Assessoria Jurídica. Aprovació d'una nova tarifa del servei de transport públic urbà de viatgers S’acorda: Primer. Aprovar la...
[+]
Divendres, 30/05/2014
Acta 07/2014 EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 30 DE MAIG DE 2014 1. Aprovació de l’acta del dia 31.01.2014 S'aprova l'acta de la sessió del dia 31 de gener de 2014 2. Informació de l’Alcaldia MOCIÓ DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Substitució de la persona física...
[+]
Divendres, 11/04/2014
Acta 05/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2014 1. Aprovació de l’acta del dia 21.12.2013. 2. Informació de l’Alcaldia. SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2013. MOCIÓ DE L’ALCALDIA 4. Moció de l’Alcaldia. Substitució d’un membre...
[+]
Dilluns, 31/03/2014
Acta 04/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2014 1. Aprovació dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d’aplicació del resultat, comptes anuals consolidats i informe de gestió consolidat d’EPEL INNOVA, exercici 2013 S’acorda: PRIMER.- Aprovar els Comptes Anuals de l...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.