Sessions de Ple

Cerca sessions de Ple

E.g., 07/03/2021
E.g., 07/03/2021
Dissabte, 13/06/2015
Sessió extraordinària del Ple, celebrada el dia 30 de juny de 2015, a les 9:00 hores, al Palau Consistorial. Consulteu els documents següents: Acta del ple
[+]
Dimecres, 10/06/2015
Acta núm.: 07/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. S’aproven les actes de les sessions ordinàries dels dies 13.03.2015 i 17.04.2015 i la sessió extraordinària del dia 27.04.2015. El secretari general Jaume Renyer...
[+]
Dilluns, 27/04/2015
Acta núm.: 06/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2015 Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals del 24.05.2015. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ Oberta la sessió per la presidència es tracten els temes següents: Sorteig per a...
[+]
Divendres, 17/04/2015
Acta núm.: 05/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 17 D’ABRIL DE 2015 1. Aprovació de l’acta de data 20.02.2015 S’aprova l’acta per unanimitat. 2. Informació de l’Alcaldia COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Pia Germandat de Sant Isidre i Santa...
[+]
Divendres, 13/03/2015
Acta núm.: 04/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2015 1. Aprovació de les actes dels dies 23.12.2014, 20.01.2015 i 30.01.2015 S’aproven les actes per unanimitat. 2. Informació de l’Alcaldia L’alcalde informa que, segons s’ha acordat a la Junta de Portaveus, els punts número 4 i...
[+]
Divendres, 20/02/2015
Acta núm.: 03/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2015 1. Aprovació de les actes dels dies 14.11.2014 i 05.12.2014. S'aproven les actes per unanimitat. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIÓ DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Rectificació de l’error material efectuat en l’acord...
[+]
Divendres, 30/01/2015
Acta núm.: 02/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 30 DE GENER DE 2015 1. Aprovació de l’acta del dia 17.10.2014 S’aprova l’acta per unanimitat. 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació de l’article 6 dels estatuts dels...
[+]
Dimarts, 20/01/2015
Acta núm.: 01/2015 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 20 DE GENER DE 2015 1. Presa de possessió com a regidora de l’Ajuntament de Reus de la Sra. Carmen Sánchez Yeste. La Sra. Carmen Sánchez Yeste pren possessió del càrrec com a nou membre de la Corporació, la qual fa el jurament de complir...
[+]
Dimarts, 23/12/2014
Acta núm.: 16/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2014 1. Aprovació de l’acta del dia 26.09.2014 S’aprova l’acta de la sessió del dia 26 de setembre de 2014. 2. Informació de l’Alcaldia COMISSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS 3. Alcaldia. Concessió de la Medalla de la Ciutat, a títol...
[+]
Divendres, 5/12/2014
Acta núm.: 15/2014 EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2014 1. Moció de l’Alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Alicia Alegret Martí. Els membres del Plenari es donen per assabentats del següent: Primer: Es dóna compte de...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.