Consells d’autoprotecció en cas de risc radiològic

Consells d’autoprotecció en cas de risc radiològic
En cas de risc radiològic, tingueu en compte els consells d’autoprotecció següents:

Si trobeu un objecte sospitós

  • No el toqueu. 

  • Allunyeu-vos-en immediatament. 

  • Aviseu el 112 o el 092 donatt el màxim d’informació sobre la seva localització.

Abast i conseqüències

  • En el cas que l’accident radiològic comporti l’emissió d’un núvol radioactiu, els consells són els mateixos que en el cas d’accident nuclear.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.