Consells d’autoprotecció en cas d’inundacions

Consells d’autoprotecció en cas d’inundacions
En cas d’inundacions, tingueu en compte els consells d’autoprotecció següents:

Abans que arribi el període de pluges

 • Comproveu on són l'interruptor i claus generals de llum, 'aigua i gas de casa. 

 • Preveniu el deteriorament de teulades i terrasses per evitar filtracions. 

 • Reviseu la teulada i mantingueu nets els desguassos d'aigua de pluja. 

 • En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal preveure mesures de protecció i disposar d'eines per treure l'aigua. 

 • Tingueu a mà aparells de comunicació, llanterna, medicaments, roba d'abric, roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.) i documentació personal. 

 • Consulteu les previsions meteorològiques. Si us heu de desplaçar, consulteu l'estat de la xarxa viària. 

 • En situació d'emergència seguiu les informacions i indicacions de les autoritats pels canals oficials. 

A casa

 • Quedeu-vos a les zones altes. No baixeu a zones inundables com soterranis, garatges, etc. 

 • No deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar. 

 • Tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles. 

 • Poseu en llocs alts animals domèstics, aliments, aigua potable, documents importants, objectes de valor i productes perillosos. 

 • Si se us està inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat. 

 • Si heu de marxar de casa, tanqueu les claus de pas de l'aigua i gas i l'interruptor general de l'electricitat; i tanqueu portes i finestres. 

 • Si torneu a casa i està inundada, no hi entreu si veieu perill d’ensorrament. 

 • Si l'aigua no té garanties de potabilitat, bulliu-la o beveu-ne d’embotellada. 

 • Reviseu l'estat dels aliments abans de consumir-los. 

 • Retireu ràpidament si hi ha animals morts. 

A l'exterior

 • No camineu per zones on hi hagi aigua en moviment. Seguiu les instruccions dels equips de socors. 

 • En un lloc urbanitzat busqueu refugi dins un edifici segur i tanqueu bé portes i finestres. 

 • A la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny de marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents. 

Al cotxe

 • Intenteu circular per rutes principals. Modereu la velocitat i mantingueu les distàncies de seguretat. 

 • Si teniu problemes de visibilitat, atureu el vehicle i senyalitzeu la vostra posició. 

 • Allunyeu-vos de rieres, torrents i zones que es poden inundar. No hi estacioneu el vehicle ni us quedeu als ponts. 

 • Si heu de travessar un bassal d'aigua avanceu a poc a poc, amb velocitat curta. Després de passar, comproveu que els frens funcionen. 

 • Si el cotxe comença a flotar i a ser arrossegat, sortiu-ne immediatament.  

 • Vigileu els moviments de terra, forats, claveguerons, cables elèctrics i tots els objectes caiguts (branques, etc.). 

 • Abandoneu el vehicle si queda immobilitzat o l'aigua arriba a l'eix del vehicle. 

 • Si teniu dificultats per obrir la porta, sortiu per les finestres ràpidament.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.