Bòbila del Sugranyes

Bòbila del Sugranyes

Aquest és un espai restaurat en els darrers anys i recuperat com a valor patrimonial i històric de la ciutat, testimoni de l'activitat productiva i industrial relacionada amb la construcció durant el tombat de segle XIX al XX. A l’interior d’aquest forn s’hi van coure, a partir de la seva edificació i entrada en funcionament, milers de maons, teules i altres peces destinades al sector de la construcció.

La recuperació de la Bòbila Sugranyes la va fer possible l’Ajuntament de Reus, amb el suport dels fons FEDER de la Unió Europea. És un equipament gestionat per l'Institut Municipal Reus Cultura, que posa a disposició de grups i centres educatius un servei de visites comentades que permetrà conèixer la història del forn i, de retruc, el passat del conjunt de la ciutat de Reus. Les visites s’han de concertar prèviament a través del Museu de Reus.

Espai expositiu d’interpretació sobre la ceràmica
Al llarg de l’espai expositiu de la bòbila plafons explicatius sobre la vinculació històrica de Reus amb la producció de la ceràmica i també sobre la història de l’edifici.

Els visitants es trobaran amb una desena de plafons dedicats als àmbits següents:

Què és la ceràmica?  Es fa una introducció bàsica sobre el material i la tècnica de la ceràmica i també s’esmenta la importància històrica de la seva producció a Reus. En l’explicació es detalla com històricament a Reus trobem mostres de producció en èpoques prehistòrica, ibèrica i romana, mentre que als segles XVI-XVII fou un gran centre terrisser de referència. En temps del modernisme tingué rellevància la terrissa decorativa per a la construcció d’edificis.

La ceràmica prehistòrica. Es descriu la important presència de ceràmica, especialment en època neolítica a la zona de Reus i les funcions que aquest material desenvolupava en aquell període.

La ceràmica a l’època antiga. Es recorda el fet que l’entorn de Reus és força ric en troballes d’èpoques ibèrica i romana, en què la ceràmica va agafar un paper molt destacat des d’un punt de vista econòmic, social i constructiu.

Reus i la ceràmica decorada. A partir de l’Edat Mitjana i fins el segle XVII la producció de ceràmica va agafar protagonisme, especialment a través dels tallers situats la zona del Pallol, especialment pel que fa a la ceràmica de reflex metàl·lic.

Els plafons ceràmics i les rajoles dels oficis. Des del segle XVII fins a mitjan segle XIX, fou important la producció rajolera catalana. Cal destacar la fabricació de murals per a les esglésies i els hospitals, amb la producció de les rajoles llampants i alegres, destinades a la decoració d’interiors.

Ceràmica de la vida quotidiana. En aquest apartat es descriuen els objectes de ceràmica que tenien usos en la vida quotidiana dels pobles del Camp de Tarragona: des de càntirs fins a gerres per a oli o conserves.

Ceràmica modernista. El text relata com va influir el moviment artístic i arquitectònic modernista en l’àmbit de l’artesania i la indústria de la ceràmica, i com aquest fet es va viure en els centres de producció de l’àmbit de Reus.

Ceràmica per a la construcció: el forn del Sugranyes. En aquest àmbit s’explica una breu història de la bòbila, des dels seus inicis fins la seva desaparició. També s’esmenta el procés pel qual el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya va incloure el forn en el llistat de cent elements del patrimoni industrial català, i també com el forn va ser declarat bé cultural d’interès local el 2005.

El funcionament de la bòbila. Un últim plafó descriu el funcionament del forn quan es trobava en funcionament i els usos que tenien les diferents parts que el formaven.

Bòbila del Sugranyes
Museu de Reus · seu central
Raval de Santa Anna, 59
Tel. 977 010 660
Museu de Reus · seu central

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.