Reglament de Participació Ciutadana

El Reglament de Participació Ciutadana és el document normatiu que regula els canals de relació entre l’Ajuntament de Reus i la ciutadania. L'aprova definitivament el Ple de l'Ajuntament de Reus de 20 de setembre de 2019.

Objectius
Les prioritats del nou reglament passen per millorar els canals i els mitjans de participació, així com mostrar tots els que la legislació permet perquè la ciutadania pugui saber en tot moment amb quins drets compta i com els pot exercir efectivament.
  • Pel que fa a l’activitat administrativa, busca millorar la qualitat de les actuacions municipals i els serveis públics; 
  • I en relació al paper de la societat civil, pretèn reforçar una estructura participativa estable i fomentar la cultura participativa tant dins com fora de l’administració,
  • En general, persegueix un propòsit en benefici de tota la societat, que és augmentar la qualitat democràtica.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.