Consells Municipals

Els òrgans de participació més directes són els consells municipals, estructurats en funció de temàtiques i col·lectius i integrats per entitats i persones representatives de cada àmbit. 

Els consells municipals existents són:

 1. Consell Municipal de Serveis Socials (Acta en pdf del consell. Data: 18.07.2016)
 2. Consell Municipal del Medi Ambient (Acta en pdf del consell. Data: 23.01.2018)
 3. Consell Educatiu de Ciutat (Enllaç web a les actes del CEC)
 4. Consell Municipal de la Discapacitat
 5. Consell Municipal de Polítiques de Gènere (Acta en pdf del consell. Data: desembre de 2016)
 6. Consell Municipal de l’Esport (Acta en pdf del consell. Data: juliol 2016)
 7. Consell d'Infants de la Ciutat de Reus
 8. Consell Municipal de la Gent Gran (Acta en pdf del consell. Data: novembre 2017)
 9. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional (Acta en pdf del consell. Data: juliol 2017)
 10. Consell Municipal de Joventut (Acta en pdf del consell. Data: octubre 2017)
 11. Consell Municipal de Salut
 12. Consell Municipal de l'habitatge
 13. Consell Municipal de Cultura

En aquest espai trobeu enllaçada la darrera acta aprovada de tots els consells municipals. D'altra banda, als fitxers relacionats al peu d'aquesta pàgina, us podeu descarregar la normativa municipal que regula cadascun d'aquests ens.

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.